Chúng tôi tin rằng từng sản phẩm trà và cà phê sẽ càng thêm hảo hạng khi được tạo ra từ sự phấn đấu không ngừng cùng niềm đam mê. Và chính kết nối dựa trên niềm tin, sự trung thực và tin yêu sẽ góp phần mang đến những nét đẹp trong văn hóa thưởng trà và cà phê ngày càng bay cao, vươn xa.Và chính kết nối dựa trên niềm tin, sự trung thực và tin yêu sẽ góp phần mang đến những
nét đẹp trong văn hóa thưởng trà và cà phê ngày càng bay cao, vươn xa. 1

Chúng tôi tin rằng từng sản phẩm trà và cà phê sẽ càng thêm hảo hạng khi được tạo ra từ sự phấn đấu không ngừng cùng niềm đam mê. Và chính kết nối dựa trên niềm tin, sự trung thực và tin yêu sẽ góp phần mang đến những nét đẹp trong văn hóa thưởng trà và cà phê ngày càng bay cao, vươn xa.Và chính kết nối dựa trên niềm tin, sự trung thực và tin yêu sẽ góp phần mang đến những
nét đẹp trong văn hóa thưởng trà và cà phê ngày càng bay cao, vươn xa. 2

Chúng tôi tin rằng từng sản phẩm trà và cà phê sẽ càng thêm hảo hạng khi được tạo ra từ sự phấn đấu không ngừng cùng niềm đam mê. Và chính kết nối dựa trên niềm tin, sự trung thực và tin yêu sẽ góp phần mang đến những nét đẹp trong văn hóa thưởng trà và cà phê ngày càng bay cao, vươn xa.Và chính kết nối dựa trên niềm tin, sự trung thực và tin yêu sẽ góp phần mang đến những
nét đẹp trong văn hóa thưởng trà và cà phê ngày càng bay cao, vươn xa. 3

Tuyển dụng

Chúng tôi tin rằng từng sản phẩm trà và cà phê sẽ càng thêm hảo hạng khi được tạo ra từ sự phấn đấu không ngừng cùng niềm đam mê. Và chính kết nối dựa trên niềm tin, sự trung thực và tin yêu sẽ góp phần mang đến những nét đẹp trong văn hóa thưởng trà và cà phê ngày càng bay cao, vươn xa.Và chính kết nối dựa trên niềm tin, sự trung thực và tin yêu sẽ góp phần mang đến những
nét đẹp trong văn hóa thưởng trà và cà phê ngày càng bay cao, vươn xa. 4

Chúng tôi tin rằng từng sản phẩm trà và cà phê sẽ càng thêm hảo hạng khi được tạo ra từ sự phấn đấu không ngừng cùng niềm đam mê. Và chính kết nối dựa trên niềm tin, sự trung thực và tin yêu sẽ góp phần mang đến những nét đẹp trong văn hóa thưởng trà và cà phê ngày càng bay cao, vươn xa.Và chính kết nối dựa trên niềm tin, sự trung thực và tin yêu sẽ góp phần mang đến những
nét đẹp trong văn hóa thưởng trà và cà phê ngày càng bay cao, vươn xa. 3

Chúng tôi tin rằng từng sản phẩm trà và cà phê sẽ càng thêm hảo hạng khi được tạo ra từ sự phấn đấu không ngừng cùng niềm đam mê. Và chính kết nối dựa trên niềm tin, sự trung thực và tin yêu sẽ góp phần mang đến những nét đẹp trong văn hóa thưởng trà và cà phê ngày càng bay cao, vươn xa.Và chính kết nối dựa trên niềm tin, sự trung thực và tin yêu sẽ góp phần mang đến những
nét đẹp trong văn hóa thưởng trà và cà phê ngày càng bay cao, vươn xa. 2

Chúng tôi tin rằng từng sản phẩm trà và cà phê sẽ càng thêm hảo hạng khi được tạo ra từ sự phấn đấu không ngừng cùng niềm đam mê. Và chính kết nối dựa trên niềm tin, sự trung thực và tin yêu sẽ góp phần mang đến những nét đẹp trong văn hóa thưởng trà và cà phê ngày càng bay cao, vươn xa.Và chính kết nối dựa trên niềm tin, sự trung thực và tin yêu sẽ góp phần mang đến những
nét đẹp trong văn hóa thưởng trà và cà phê ngày càng bay cao, vươn xa. 1

Chụp mặt trước CMND/CCCD
Chụp mặt sau CMND/CCCD
Hồ sơ công bố
stt tên sản phẩm theo bảng tự Xem / tải xuống
1 Trà Blumini cf/2023/bl Xem thêm
2 Trà Sữa cf/2023/bl Xem thêm
3 Cafe Blumini cf/2023/bl Xem thêm
Zalo
Hotline
0
Vietnamese English