ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CAM KẾT

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CAM KẾT
Ngày đăng: 10 tháng trước

     Vui lòng đọc kỹ những điều khoản & điều kiện sử dụng này, bằng cách truy cập hay tham gia vào chương trình thẻ thành viên phúc long, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những điều khoản & điều kiện sử dụng này và tất cả các điều khoản được kết hợp bằng việc tham chiếu. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản & điều kiện sử dụng này, vui lòng không tham gia vào chương trình thẻ thành viên phúc long kể từ bây giờ.

      Chính sách thành viên mới năm 2023

      Tích điểm trên mọi giao dịch bắt đầu từ ngày 01/08/2023

      Giảm giá thành viên: Giảm giá với sản phẩm của Blumini Coffe.

      Từ 01/08/2023, chương trình Ngày Hội Thành Viên nhân đôi điểm thưởng của Blumini coffe nhân dịp Khai Trương cho chương trình khách hàng thân thiết “phiên bản mới” đầy hấp dẫn với nhiều quyền lợi và ưu đãi hơn dành cho Khách Hàng yêu quý của Blumini Coffe.

      Các Điều khoản & Điều kiện Sử dụng này được áp dụng đối với việc bạn truy cập và tham gia vào chương trình Thẻ Thành viên Blumini do CÔNG TY TNHH BLUMINI COFFE thực hiện. Các Điều khoản & Điều kiện Sử dụng này không làm thay đổi theo bất cứ cách nào các điều khoản hoặc điều kiện của bất cứ thỏa thuận nào khác mà bạn có thể giao kết với Blumini Coffe về các sản phẩm và dịch vụ khác.

      Blumini Coffe cũng có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc loại bỏ chương trình Thẻ Thành viên Blumini Coffe hoặc tất cả hoặc bất cứ phần nào của các Điều khoản & Điều kiện Sử dụng này hoặc bất cứ chính sách, liên quan đến Thẻ Thành viên Blumini tại bất cứ thời điểm nào theo quyền quyết định chỉ riêng của CÔNG TY TNHH BLUMINI COFFE đưa ra.

      Bất cứ thay đổi hoặc sửa đổi nào sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải tại trang chủ hoặc https://bluminicoffee.com/dieu-khoan-va-dieu-kien-cam-ket và Bạn có thể khước từ bất cứ quyền nào mà bạn có thể có để nhận được thông báo cụ thể về những thay đổi hoặc sửa đổi đó.

      Sự tham gia của bạn vào chương trình Thẻ Thành viên Blumini Coffe chính là việc xác nhận sự chấp nhận của bạn về các Điều khoản & Điều kiện Sử dụng này và bất cứ thay đổi hoặc sửa đổi nào. Do vậy, bạn phải thường xuyên kiểm tra và xem các Điều khoản & Điều kiện Sử dụng, các chính sách áp dụng và để có thể hiểu rõ các điều khoản và điều kiện áp dụng cho chương trình Thẻ Thành viên Blumini Coffe. Nếu bạn không đồng ý các Điều khoản & Điều kiện Sử dụng này, bạn phải chấm dứt việc tham gia vào chương trình Thẻ Thành viên Blumini Coffe.

      Chương trình Thẻ Thành viên Blumini Coffe dành cho việc sử dụng cá nhân. Việc sử dụng cho mục đích thương mại dưới mọi hình thức được xem như bị cấm. Chương trình này không nhằm tới và cũng không được dự liệu cho việc sử dụng bởi bất cứ người nào dưới 18 tuổi.

      Xin vui lòng xem kỹ Chính Sách Quyền Riêng Tư tại trang chủ của Blumini Coffe để hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ các thông tin về khách hàng (bạn) và cách để cập nhật hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn cũng như cách chúng tôi liên lạc với bạn.

      Thẻ Thành viên Blumini Coffe là một cách thức thể hiện sự nỗ lực của Blumini Coffe để tri ân và cảm ơn khách hàng trung thành ủng hộ hoạt động kinh doanh và mua các sản phẩm Blumini Coffe. Các thành viên của Blumini Coffe có thể nhận được và tích lũy điểm mà có thể được sử dụng để hưởng các lợi ích của chương trình Thẻ Thành viên Blumini Coffe, còn được biết đến như là “Ưu Đãi”, tại các cửa hàng Blumini Coffe tại Việt Nam.

      Tham gia vào chương trình Thẻ Thành viên Blumini Coffe

      Bạn có thể tham gia vào chương trình Thành viên Blumini Coffe và bắt đầu tích lũy điểm theo 2 bước sau:

Bước 1: Mua sản phẩm tại cửa hàng hoặc trên website theo mã QR code

 

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản thành viên.

Bước 3 Hoàn thành và sử dụng các chương trình ưu đãi dành riêng cho thành viên mà Blumini Coffe gửi đến Quý Khách Hàng.

Zalo
Hotline
0
Vietnamese English